[PL] Typy danych w C# (Reference Type)

W C# istnieją typy referencyjne (ang. Reference Type), które przechowują adres w pamięci określający gdzie obiekt się znajduje.

Słowa kluczowe deklarujące typy referencyjne
Klasy Zbiór konstruktorów, destruktorów, stałych, pól, metod, właściwości, indeksatorów, operatorów, zdarzeń, delegatów, klas, interfejsów lub struktur.
Klasy deklaruje się za pomocą słowa kluczowego class.
Delageaty Struktura danych, która odnosi się do metody statycznej lub do instancji klasy i metody instancji tej klasy.
Delegaty deklaruje się za pomocą słowa kluczowego delegate
Interfejsy Zbiór metod, właściwości, indeksatorów lub zdarzeń.
Interfejsy deklaruje się za pomocą słowa kluczowego interface
Wbudowane typy referencyjne
object Klasa po której, bezpośrednio bądź pośrednio, dziedziczą wszystkie typy
string Ciąg znaków Unicode.
dynamic Zmienne tego typu są sprawdzane w momencie wywołania, a nie kompilacji.

3 thoughts on “[PL] Typy danych w C# (Reference Type)

  1. oraz dlaczego string jest reference type skoro to wbudowany typ danych .net

  2. String jest typem wbudowanym, ale również jest typem referencyjnym: http://bit.ly/ZMkcGD

  3. Bardzo ładny artykuł. Pamiętaj o tym iż w C# są jeszcze inne typy danych . Powinnaś wspomnieć o typie wskaźnikowym oraz o typie dynamicznym
    Marcin

Comments are closed.