[PL] Klasy

15 July 2013

klasy

Klasa jest typu referencyjnego i pozwala na przechowanietaich typów jak: konstruktory, destruktory, stałe, pola, metody, właściwości, indeksatory, operatory, zdarzenia, obiekty delegowane, klasy, interfejsy, struktury.

Definicję klasy zapisujemy za pomocą słowa kluczowego class:

class Program
{
}

Klasy posiadają dwa rodzaje modyfikatorów dostępu:

 1. public – klasy dostępne są w całym naszym projekcie oraz innych projektach, do ktorych dodamy referencje
 2. internal – klasa jest dostępna jedynie w ramach jednego projektu i nie widać jej poprzez referencje

Klasy mogą być dodatkowo zadeklarowane jako:

 1. static
 2. abstract
 3. sealed

Oznacza to, że możemy dodać ograniczenia do naszych klas, czyli:

Poprzez deklarację static class:

 • Nie możemy dziedziczyć po tej klasie
static class Slonce
{
}
class Ksiezyc : Slonce
{
}
Error: 'ConsoleApplication.Ksiezyc': cannot derive from static class 'ConsoleApplication.Slonce'

• Możemy używać tylko statycznych metod

static class Slonce
{
  void Wschod();
}
Error: 'Wschod': cannot declare instance members in a static class

• Nie możemy tworzyć nowej instancji w tej klasie

static class Slonce
{
  Ksiezyc ksiezyc = new Ksiezyc();
}
class Ksiezyc
{
}
Error: 'ConsoleApplication1.Slonce.ksiezyc': cannot declare instance members in a static class

Poprzez deklarację abstract class:

 • Klasa abstrakcyjna domyślnie jest publiczna, jednak może być jedynie internal.
private abstract class Slonce
{
}
Error: Elements defined in a namespace cannot be explicitly declared as private, protected, or protected internal

• W klasie dziedziczącej po klasie abstrakcyjnej nalezy podać wszytsie metody, które znajduja się w klasie abstrakcyjnej

public abstract class Slonce
{
  public abstract void Wschod();
  public abstract void Zachod();
  public abstract void Poludnie();
}

class Ksiezyc : Slonce
{
  public override void Wschod()
  {
  }
  public override void Zachod()
  {
  }
}
Error: 'ConsoleApplication1.Ksiezyc' does not implement inherited abstract member 'ConsoleApplication.Slonce.Poludnie()'

• Metoda z klasy dziedziczącej po klasie abstrakcyjnej musi mieć takie same modyfikatory dostępu jak metody w kalsie abstrakcyjnej.

abstract class Slonce
{
  public abstract void Wschod();
  internal abstract void Zachod();
}

class Ksiezyc : Slonce
{
  public override void Wschod()
  {
  }
  public override void Zachod()
  {
  }
}
Error: 'ConsoleApplication1.Ksiezyc.Zachod()': cannot change access modifiers when overriding 'internal' inherited member 'ConsoleApplication.Slonce.Zachod()'

Poprzez deklarację sealed class zabezpieczamy się przed dziedziczeniem naszej kalsy przez inne.

sealed class Slonce
{
}

class Ksiezyc : Slonce
{
}
Error: 'ConsoleApplication.Ksiezyc': cannot derive from sealed type 'ConsoleApplication.Slonce'

Dodatkowo w naszym projekcie możemy użyć partial class, które dzieli nam naszą klasę na dwie lub więcej części. Każda z części zawierać może swoją logikę, a łączona jest ona w całość podczas kompilacji, np:

class Program
{
  static void Main()
  {
    Slonce slonce = new Slonce();

    Console.WriteLine(slonce.Wschod());
    Console.WriteLine(slonce.Zachod());
    Console.ReadLine();
  }

  partial class Slonce
  {
    public string Wschod (string wschod = "4:44")
    {
      return wschod;
    }
  }

  partial class Slonce
  {
    public string Zachod (string zachod = "22:22")
    {
      return zachod;
    }
  }
}