[PL] Typy danych w C# (Reference Type)

W C# istnieją typy referencyjne (ang. Reference Type), które przechowują adres w pamięci określający gdzie obiekt się znajduje. Słowa kluczowe deklarujące typy referencyjne Klasy Zbiór konstruktorów, destruktorów, stałych, pól, metod, właściwości, indeksatorów, operatorów, zdarzeń, delegatów, klas, interfejsów lub struktur. Klasy deklarujeContinue reading… [PL] Typy danych w C# (Reference Type)