[PL] Typy danych w C# (Value Type)

W C# istnieją wbudowane typy danych, które określają rodzaj naszych zmiennych. W poniższej tabelce przedstawione…