[PL] Klasy

Klasa jest typu referencyjnego i pozwala na przechowanietaich typów jak: konstruktory, destruktory, stałe, pola, metody,…