Site Loader

Enum to typ wyliczeniowy, który zawiera w sobie deklarację listy wartości stałych. Jego domyślnym typem jest integer, a wartość domyślna pierwszego elementu wynosi 0 i przy każdym kolejnym elemencie jest zwiększana o 1.

Deklarację enum’a rozpoczyna się od słowa kluczowego enum oraz nazwy, która go opisuje. Następnie w nawiasach klamrowych wypisuje się elementy, oddzielając je przecinkami:

enum EnumPrzyklad
{
enum01,
enum02,
enum03,
enum04
}

Elementy poszczególnych enum’ów możemy wywołać za pomocą odwołania się do nazwy jaką nadaliśmy i po kropce wybrać interesujący nas element (z pomoca przychodzi IntelliSense, który podpowiada nam, jakie elementy dodaliśmy do naszego zbioru). Możemy również przekonwertować wybrany element na domyślną wartość, pisząc wcześniej w nawiasach (int):

static void Main()
{
Console.WriteLine(EnumPrzyklad.enum01);
Console.WriteLine((int)EnumPrzyklad.enum04);
Console.ReadLine();
}

Output powyższego kodu będzie wyglądać następująco:

enum01
3

O czym warto pamiętać:

 1. Wartości mogą się powtarzać, muszą jedynie należeć do zbioru liczb całkowitych, np.
  {enum01 = 5, enum02 = 10, enum03 = -3, enum04 = 10}
 2. Każdy element musi mieć unikalną nazwę, w przeciwnym wypadku dopisując np. drugi raz enum04otrzymammy poniższy błąd:
  The type 'EnumCSharpSample.EnumPrzyklad' already contains a definition for 'enum04'
 3. W nazwie danego elementu nie można używać spacji oraz podawać nazw elementów w cudzysłowiu.
 4. Zamiast int możemy skorzystać z następujących typów danych:
  • byte,
  • sbyte,
  • short,
  • ushort,
  • int,
  • long,
  • ulong

  definując w następujący sposób:
  enum EnumPrzyklad :long
  {
  enum01,
  enum02,
  enum03,
  enum04
  }

Post Author: gosia

2 Replies to “[PL] Enum”

 1. To ja dodam od siebie, że z tą informacją, że wartości enuma mogą się powtarzać to mnie zagięło. Ale z drugiej strony, nigdy nie byłem świadkiem takiego przypadku użycia i nie potrafię sobie wyobrazić przypadku użycia. Wg. mnie to sprawiłoby tylko tyle, że kod zacząłby być mniej czytelny, różne stałe wyliczeniowe z tej samej grupy miałby te same wartości.

 2. Dodałbym jeszcze, że enum to tak naprawdę const int na sterydach i w kodzie IL odwołanie do enuma zastępowane jest jego wartością. Fakt ten może powodować “ciekawe” zachowanie kiedy przedefiniujemy enuma ale nie przekompilujemy biblioteki, która go używała.

Leave a Reply